دیدنی های شهر کاشان ، نگین تاریخ معماری ایران

دیدنی های شهر کاشان ، نگین تاریخ معماری ایران

2019/12/15 امیر سعدی 0 دیدگاه 0 بازدید

راهنما ایران گردی , کاشان ,

کاشان شهر تاریخ و هنر و تمدن، در قسمت کویری ایران قرار گرفته است و قسمتی از اصفهان حساب میشود. دیدنی های شهر کاشان آن طور که باید به خوبی معرفی نشده اند به همین دلیل اوکی شد قصد دارد... ادامه مطلب